Events

Warsaw | Andre Gasiorowski meets with representatives of the Center for National Creativity Foundation and the Pontifical Council for Culture

🇺🇸Andre Gasiorowski meets with representatives of the Center for National Creativity Foundation and the Pontifical Council for Culture – the Chairman of the Council, Krzysztof Zanussi, and the President, Marek Ratajczak. The talks concerned the possibility of cooperation with the Helping Hand Global Forum on the global Masterclass Leadership project.

Center of National Creativity Foundation https://ctn.org.pl/en/

Masterclass Leadership www.masterclassleadership.org

Masterclass Leadership is a social program aimed at providing young leaders (20-30 years old) from the world of business, culture, sport, science, and local communities as well as non-profit organizations with practical knowledge coming from world authorities. The project is run by the National Creativity Center Foundation in cooperation with the Pontifical Council for Culture (Vatican). The idea of ​​the program is based on the exchange of knowledge, experiences, contacts, and ideas of young leaders. In 2016 an agreement was signed with the Pontifical Council for Culture to organize Masterclass Leadership with the Pope as a global program. In the spring of 2017, the program premiered with over 2,000 applicants applying. The program is supported by famous personalities and experts from many fields: Anna Dymna, Jerzy Trela, Krzysztof Zanussi, sister Małgorzata Chmielewska, Archbishop Grzegorz Ryś, former prime minister Hanna Suchocka, Paweł Kastory, Paweł Motyl from Harward Business Review Polska, Paweł Konzal and business representatives representing Unimot, Joanna, Bank Millenium and Shumee.

_____________________________

🇵🇱 Spotkanie Andrzeja Gąsiorowskiego z przedstawicielami Fundacji Centrum Twórczości Narodowej i Papieską Radą ds. Kultury – Przewodniczącym Rady, Krzysztofem Zanussim oraz Prezesem, Markiem Ratajczakiem. Rozmowy dotyczyły możliwości współpracy z Helping Hand Global Forum na temat globalnego projektu Masterclass Leadership.

Fundacja Centrum Twórczości Narodowej https://ctn.org.pl/

Masterclass Leadership www.masterclassleadership.org

Masterclass Leadership (Przywództwo na poziomie mistrzowskim) to program społeczny, mający na celu dostarczenie praktycznej wiedzy płynącej od światowych autorytetów młodym liderom (20-30 lat) ze świata biznesu, kultury, sportu, nauki i wspólnot lokalnych czy organizacji non-profit. Projekt prowadzony jest przez Fundację Centrum Twórczości Narodowej we współpracy z Papieską Radą ds. Kultury (Watykan). Idea programu polegającego na wymianie wiedzy, doświadczeń, kontaktów i pomysłów młodych liderów zrodziła się w 2015 roku. W 2016 roku podpisano z Papieską Radą ds. Kultury umowę na organizację Masterclass Leadership with the Pope jako programu o charakterze globalnym. Wiosną 2017 odbyła się prapremiera programu z udziałem ponad 2000 chętnych. Program wspierają znane osobistości i eksperci z wielu dziedzin: Anna Dymna, Jerzy Trela, Krzysztof Zanussi, , siostra Małgorzata Chmielewska, abp Grzegorz Ryś, była premier Hanna Suchocka, Paweł Kastory, Paweł Motyl z Harward Business Review Polska, Paweł Konzal oraz przedstawiciele biznesu reprezentujący firmy Unimot, Joanna, Bank Millenium czy Shumee.

Leave a Reply