Tag: Poland

Israeli TV Ch1: Antoni Macierewicz in Israel

שר ההגנה הפולני 9.4.2016 לביקור של יום אחד בא השבוע לישראל שר ההגנה של פולין, אנטוני מצ’רביץ. השר הפולני נועד עם שר הביטחון משה יעלון והם דנו בהידוק היחסים בין התעשיות הצבאיות. […]