Awards

Jerusalem | Gratitude from WFMJ for scholarships to Israeli students

🇺🇸 WFMJ (World Federation of Moroccan Jewry) gratitude to Dr. Andre Gasiorowski, Chairman of Helping Hand Global Forum for scholarships given over the years to students in Israel without distinction as to origin, race, religion or gender groups who have completed their undergraduate, graduate or doctoral degrees, making them eligible for senior positions in the public and private sectors today.


🇷🇺 WFMJ (Всемирная федерация марокканского еврейства) выражает благодарность для доктора Анджея Гонсёровского, Председателя Глобального Форума «Руки Помощи Израилю» за стипендии, предоставленных на протяжении многих лет студентам в Израиле без различия происхождения, расы, религии или гендерных групп, которые получили степень бакалавра, магистра или доктора наук, что дает им право занимать руководящие должности в обществе и в частных секторах.


🇵🇱 WFMJ (Światowa Federacja Żydów Marokańskich) podziękowanie dla Andrzeja Gąsiorowskiego, Prezydenta fundacji Helping Hand Global Forum for Israel za stypendia przyznawane na przestrzeni lat studentom w Izraelu bez względu na pochodzenie, rasę, religię lub płeć, którzy ukończyli studia licencjackie, magisterskie lub doktoranckie, co uprawnia ich dzisiaj do zajmowania wyższych stanowisk w społeczeństwie oraz w sektorach prywatnych.

Categories: Awards, Israel

Tagged as: , ,

Leave a Reply