Art-B

FOZZ vs Art-B

12497046806735-w750CALENDARIUM

 • 06.02.1989  Rozpoczęcie rozmów “Okrągłego stołu”
 • 15.02.1989  Powołanie FOZZ (Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego)
 • 05.04.1989  Zakończenie rozmów “Okrągłego stołu”.
 • 04.05.1989  Rejestracja spółki “Art-B”
 • 06.04.1990  Powołanie UOP (Urzędu Ochrony Państwa)
 • 30.07.1990  Art-B wchodzi w Operację “Most”
 • 28.01.1991  Rozpoczęcie kontroli FOZZ przez NIK
 • 12.03.1991  Maciej Zalewski szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego
 • 25.06.1991  Zakończenie kontroli NIKu w sprawie FOZZ końcowy protokół przekazany do Ministerstwa Finansów i UOPu.
 • 25.06.1991  Zaprzestanie kontaktów Macieja Zalewskiego z Art-B z polecenia szefa UOPu Andrzeja Milczanowskiego
 • 15.07.1991  Tajemnicza śmierć Michała Falzmanna – szefa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) prowadzącego sprawę FOZZu 
 • 22.07.1991 Utworzenie WSI (Wojskowe Służby Informacyjne) III RP – Jednostkę Wojskową Nr. 3362 (połączenie Wojskowej Służby Wewnętrznej i Zarządu II Wywiadu i Kontrwywiadu Sztabu Generalnego RP).
 • 04.08.1991  Spowodowanie przejęcia Art-B przez bank BHK
 • 06.08.1991  Zbrojna akcja służb specjalnych na Art-B nakaz aresztowania i list gończy za Bogusławem Bagsikiem.
 • 07.10.1991 Tajemnicza śmierć Waleriana Pańko prezesa Najwyższej Izby Kontroli (NIK) prowadzącego sprawę FOZZu (na cztery dni przed przedstawieniem Sejmowi RP wyników kontroli związanej z aferą FOZZ). Kierowca jego służbowej Lancii, Jan Budziński, umarł po paru miesiącach – za przyczynę zgonu uznano zawał. Dwaj policjanci z drogówki, którzy badali wypadek, wybrali się na ryby i utonęli. 
 • 13.11.1991  List gończy za Andrzejem Gąsiorowskim wystawiony 100 dni po wyjeździe Gąsiorowskiego z Polski
 • 03.01.1993  Rozpoczęcie likwidacji Art-B
 • 19.02.1993  Sprawa FOZZ w sądzie
 • 29.03.2005  Wyrok w sprawie FOZZ
 • 30.09.2006 – 16.02.2007 Likwidacja WSI 
 • 10.02.2014 Witold Gadowski w tygodniku W Sieci w rozmowie z byłym szefem krakowskiej delegatury WSI w artykule pt. “Mundur z niejedną plamą” ujawnił nowe fakty odnośnie tak zwanej “Afery Art-B”: “Gdy oni (cywilne słuzby specjalne) nam (WSI) wywlekli FOZZ, to przecież nie mogli się spodziewać, że pozostaniemy bierni. Walnęliśmy ich Art-B!”
 • dzień dzisiejszy… kolejny dzień likwidacji Art-B (rozpoczętej 24 lat temu…)

Categories: Art-B