Art-B

Art-B: Spółka Art-B w likwidacji

Informcje z akt rejestrowych Spółki Art „B” Sp. z o.o.
Nazwa pełna: Art„B” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EKSPORT-IMPORT W LIKWIDACJI
Siedziba: ul.Sobieskiego 10, 40-082 Katowice
Numer KRS: 0000147875
Sygnatura akt:KA.VIII NS-REJ.KRS/10336/03/688
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 20.01.2003 r.
(poprzednio w Rejestrze Handlowym nr RHB 13364 Sąd Rejonowy w Katowicach)
Numer regon: 008127332
Dane wspólników: Bank Handlowo-Kredytowy Spółka Akcyjna wlikwidacji
Nr KRS: 0000103963
Nr regon: 008436122
Posiadane przez wspólnika udziały: 100 (sto) udziałów o łącznej wartości 50.000,00 zł
Bank Handlowo-Kredytowy S.A. w likwidacji posiada całość udziałów. 
Sposób reprezentacji likwidatorów: Likwidator – jednoosobowo
Dane Likwidatora:
  • Jerzy Stanisław Cyran • ul. Wspólna 25. 00-519 Warszawa (nr PESEL: 36022001277)
W imieniu Banku Handlowo –Kredytowego S.A. w Katowicach w likwidacji działają:
  • Zygfryd Blochel (AB2860155), zam. w Opolu przy Pl. Teatralnym 1-2/88;
  • Bernard Śmieszek (AAD052530), zam. w Chorzowie przy ul. Ks. Gałeczki 22a/10.
______________________________________________________
Siedziba Art-B w dniu dzisiejszym

 

Categories: Art-B

Leave a Reply