Art-B

Postanowienie z dnia 07.02.2014

W dniu 7 luty 2014 Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Wydział ds Przestępczości Gospodarczej, postanowiła o umorzeniu śledztwa z powodu brak cech przestępstwa w sprawie prowadzonej przeciwko Andrzejowi Gąsiorowskiemu podejrzanemu o czyn z art. 201 k.k. ustawy z 1969, (czyli o zagarnięcie mienia społecznego znacznej wartości). Postanowienie potwierdzono prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz prawny, uznano pogląd przyjęty w wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2010 w sprawie prowadzonej przeciwko Bogusławowi Bagsikowi, zgodnie z którym uznano iż zakwalifikowane początkowo zachowanie Bogusława Bagsika jako czyn z art. 201 KK (z 1969r) nie wyczerpuje znamion przestępstwa, gdyż Narodowy Bank Polski nie był pokrzywdzony powyższym zachowaniem.

Rozdział XXIV

Przestępstwa przeciwko mieniu

Art. 201.

Kto zagarnia mienie społeczne znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat

•••

Screenshot 2018-05-05 01.07.16Screenshot 2018-05-05 01.07.33


UZASADNIENIE

wyciąg z uzasadnienia dot. Art. 201. oraz Art. 205.

Screenshot 2018-05-05 01.08.19

•••

Screenshot 2018-05-05 01.05.39.png

•••

screenshot-2018-05-05-01-17-33.pngScreenshot 2018-05-05 01.17.57Screenshot 2018-05-05 01.18.18


Dz.U. 1969 nr 13 poz. 94

USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1969 r.

KODEKS KARNY

Rozdział XXiV

Przestępstwa przeciwko mieniu

Art. 201.

Kto zagarnia mienie społeczne znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Art. 205.

§1. Kto w celu osiągnecia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozpocządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd albo wysyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

§2. Kto dopuszcza się przestepstwa określonego w §1 w stosunku do mienia znacznej wartości, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Categories: Art-B