Meetings

Gdynia | Keynote speaker on “The Mind of the Winner” during the National Conference for Entrepreneurs

🇺🇸 Andre Gasiorowski had the privilege of being one of the keynote speakers on “The Mind of the Winner” during the two-day national Conference for Entrepreneurs, “the soft sides of business,” organized at the headquarters of TBN Polska in Gdynia (Poland).

TBN Polska is part of one of the world’s largest television channel networks, “Trinity Broadcasting Network (TBN),” comprising 30 television stations broadcasting to 180 countries worldwide.

🇵🇱 Przywilej prowadzenia wykładów “Umysł Zwycięzcy” podczas dwudniowej ogólnopolskiej Konferencji dla Przedsiębiorców “Miękkie strony biznesu” zorganizowanej w siedzibie TBN Polska w Gdyni.

TBN Polska jest częścią jednej z największych na świecie sieci kanałów telewizyjnych “Trinity Broadcasting Network (TBN)” obejmującą 30 stacji telewizyjnych nadających do 180 krajów na świecie.

🇷🇺 Привилегия читать лекции «Разум победителя» во время двухдневной общенациональной конференции для предпринимателей «Мягкие стороны бизнеса», организованной в штаб-квартире TBN Polska в Гдыне (Польша).

TBN Polska является частью одной из крупнейших в мире сетей телевизионных каналов “Trinity Broadcasting Network (TBN)”, включающей 30 телевизионных станций, вещающих в 180 странах мира.

Categories: Meetings, Poland

Tagged as: ,

Leave a Reply