Spotlights

POLSCY ŻYDZI – OFIARY ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Screenshot 2016-04-10 19.02.07.pngRabin Baruch Steinberg, ppor. Mieczysław Proner…

Wśród polskich oficerów zabitych przez NKWD było co najmniej 438 Żydów.

Nieznana jest dokładna liczba polskich Żydów uczestniczących w kampanii wrześniowej w 1939 r. Szacuje się, że w szeregach Wojska Polskiego kraju broniło około 100 tys. Żydów, a ich udział w kadrze oficerskiej wynosił 6-7%.

Więcej:
bit.ly/Polscy_Żydzi_ofiary_zbrodni_katyńskiej_WIRTUALNY_SZTETL
oraz na portalu Virtual Shtetl Portal – Wirtualny Sztetl

Na zdjęciu: Zjazd Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski w 1933 roku. Apel poległych na schodach Wielkiej Synagogi przy placu Tłomackie 7 w Warszawie. Przemawia Naczelny Rabin Wojska Polskiego, Baruch Steinberg.
Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Categories: Spotlights

Tagged as:

Leave a Reply