Art-B

Honoraria Adwokata Mirona.

440px-thumbnail

Tel Awiw: Jerzy Cyran – likwidator Art.B, adwokat Elyahu Miron – przedstawiciel likwidatora w Izraelu.


Honoraria wypłacone w Izraelu przez likwidatora Jerzego Cyrana adwokatowi Mironowi ze środków Art.B.

1. Proces Art-B w sprawie zwrotu środków za zakup PAZu 

  • 67,181 zł za dzień pracy
  • 8,398 zł za godzinę pracy

Art-B koszta procesowe 1


2. Arbitraż Art-B w Izraelu w sprawie kompensacji za sprzedaż PAZu

  • 23,307 zł za dzień pracy
  • 2,913 zł za godzinę pracy

Art-B koszta procesowe 2


3. Proces Art-B w Izraelu przeciwko BRE / Leumi Bank

  • liczba posiedzeń sądowych: Zero
  • 8,729 zł za dzień pracy
  • 1,091 zł za godzinę pracy

Screenshot 2017-03-12 06.57.06.png


Bilans ogólny kwot wypłaconych adwokatowi Mironowi przez likwidatora Art.B – Jerzego Cyrana za okres 24 lat.

  • 30,609 zł za dzień pracy
  • 3,826 zł za godzinę pracy

Art-B koszta procesowe 4


Adw. Miron i likwidator Jerzy Cyran

IMG_4821

Adwokat Elyahu Miron – przedstawiciel w Izraelu Jerzego Cyrana – likwidatora Art.B.

IMG_4820

a360d-jerzycyran-1

Jerzy Cyran – likwidator Art-B

Categories: Art-B

Leave a Reply