Art-B

Sylwetki: Prokurator Kazimierz Radomski

547692_479796575447104_602928085_nProkurator Kazimierz Radomski (obecnie w stanie spoczynku)
CV /Lista niepełna:

  • 1991- do emerytury –  Oskarżyciel Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego, szef nieformalnego sztabu kryzysowego ds. Art-B, nieformalny likwidator Spółki Art- B
  • 2001-2012 Sprawa uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika /kierował Wydziałem Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie.

Przeszłość:

  • 1982 Sprawa karna przeciwko Mirosławowi Karwowskiemu podejrzanemu o rozpowszechnianie wiadomości “mogących osłabić gotowość obronną PRL” wśród żołnierzy jednostki wojskowej w Komorowie. / Prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa
  • 1982 Sprawa karna przeciwko Stanisławowi Śliwińskiemu z art. 48 ust. 2 w zw. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym. Podejrzany o sporządzenie i rozpowszechnianie ulotek zawierających fałszywe wiadomości “mogące wywołać niepokój publiczny”. / Prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa
  • 1982 Sprawa karna przeciwko Łukaszowi Bohdanowi Ossowskiemu, oskarżonemu o to, że w dniu 15 lutego 1982 r. w Warszawie, w swoim mieszkaniu przechowywał w celu rozpowszechniania znaczną ilość ulotek o różnych tytułach, których treść mogła wywołać niepokój publiczny./ Prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa
  • 1982 Sprawa przeciwko Wojciechowi Fijałkowskiemu oskarżonemu o to, że w dniu 22 lutego 1982 r. w Wyszkowie w poczekalni dworca PKS rozrzucił sporządzone przeze siebie ulotki, których treść zawierała fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny./prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa
  • 1982 Sprawa przeciwko Piotrowi Stasińskiemu, oskarżonemu o przenoszenie w celu rozpowszechniania “pisma zawierające fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny”prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa
  • 1982 Sprawa przeciwko Sławomirowi Kowalskiemu oskarżonemu o przechowywanie w celu rozpowszechnienia ulotek “zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny” oraz Januszowi Protowi i Adamowi Cyrankowskiemu oskarżonym o dostarczanie wymienionych ulotek do mieszkania Sławomira Kowalskiego. / Prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa
  • 1982 Sprawa karna przeciwko Piotrowi Szewczykowi, Piotrowi Zwierzchaczewskiemu, Dariuszowi Paklepie, Pawłowi Czyżewskiemu, Wojciechowi Wachnikowi oskarżonym o założenie i działalność w organizacji pod nazwą “Solidarnościowa Antykomunistyczna Organizacja Podziemna” oraz rozpowszechnianie pism i ulotek “zawierających wiadomości fałszywe mogące wywołać niepokój publiczny” / Prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa
  • 1982 Sprawa karna przeciwko Juliuszowi Kowalskiemu i Dariuszowi Kielmansowi oskarżonym o rozklejanie ulotek “lżących i wyszydzających w swej treści Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” / Prokurator Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego – Warszawa

Categories: Art-B

1 reply »

Leave a Reply