Art-B

Sylwetki: Jerzy Cyran

a360d-jerzycyran

Jerzy Stanisław Cyran

Biografia

  • Urodzony 20.02.1936
  • W przeszłości wysokiej rangi członek komitetu PZPR.
  • Od 1981 do 1984 roku pełnił funkcję wiceprezydenta Katowic.
  • 16 grudnia 1981 roku był współodpowiedzialnym za masakrę górników w kopalni “Wujek” podczas pacyfikacji kopali Wujek – akcji pod kryptonimem “Oczyszczania Przedpola”.
  • Od 24 lat jest likwidatorem spółki Art-B. Nominację na likwidatora otrzymał 01.01.1992 z rąk Hanny Gronkiewicz-Waltz – ówczesnego Prezesa NBP 
  • Za swoją “pracę” otrzymuje do dnia dzisiejszego wielomilionowe wynagrodzenie.

Categories: Art-B

Leave a Reply