Government metings

Brussels | Dr. Andre Gasiorowski meeting with President of the Parliament of the European Union

🇺🇸 16.09.2022 Brussels | Meeting of Dr. Andre Gasiorowski with Roberta Mitsoula, President of the European Union Parliament in Brussels during the visit to the Parliament of the European Union of the high-level delegation of the UPC Peace Ambassadors representing Israel, the Palestinian Authority, the Netherlands, Ukraine, Russia, Germany, Turkey and Azerbaijan. During the working talks, the problems of minorities in the Middle East as well as the preservation of the memory of the Holocaust were discussed.

🇵🇱 16.09.2022 Bruksela | Spotkanie dr Andre Gąsiorowskiego z Robertą Mitsoulą, Przewodniczącą Parlamentu Unii Europejskiej w Brukseli podczas wizyty w Parlamencie Unii Europejskiej delegacji wysokiego szczebla Ambasadorów Pokoju ZKP reprezentujących Izrael, Autonomię Palestyńską, Holandię, Ukrainę , Rosja, Niemcy, Turcja i Azerbejdżan. Podczas rozmów roboczych omówiono problemy mniejszości na Bliskim Wschodzie, oraz zachowanie pamięci o Holokauście.

🇷🇺 16.09.2022 Брюссель | Встреча доктора Андре Гасиоровски с Президентом Парламента Европейского Союза Робертой Мицула в Брюсселе во время визита в Парламент Европейского Союза делегации высокого уровня Послов мира СКП, представляющих Израиль, Палестинскую автономию, Нидерланды, Украину , Россия, Германия, Турция и Азербайджан. В ходе рабочих переговоров обсуждались проблемы меньшинств на Ближнем Востоке, а также сохранение памяти о Холокосте.

Categories: Government metings

Tagged as:

Leave a Reply