Press

Andre Gasiorowski: International space conference

16722745_1308465612530503_7579946887495503001_o.jpg

ShootCapsule project team: Planning an international space conference  “$pace 2017 – make money, not war.”, which will take place in Lodz in June 2017, about the commercialization of space and impact on industry development, with participation of space agencies (NASA, ESA, Roscosmos, JAXA, Pols.), private companies (SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Rocket Lab, Vector Space, United Launch Alliance, Orbital ATK , SpaceIL, Moon Express, Astrobotic), as well as companies operating in the military aerospace (Lockheed Martin, and many others).

ShootCapsule project: the creation and placement of the first data server in space. The first objective would be the surface of the Moon.

________________________________________

Zespół projektu ShootCapsule: planowanie organizacji międzynarodowej konferencji o tematyce kosmicznej „$pace 2017 – make money, not war.”, która odbędzie się na początku czerwca br. w Łodzi, na temat komercjalizacji przestrzeni kosmicznej i jaki ma ona wpływ na rozwój tej branży. W wydarzeniu tym swój udział będą miały wszystkie agencje kosmiczne na świecie, np. NASA, ESA, Roskosmos, JAXA, POLSA., prywatne przedsiębiorstwa tj. SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic, Rocket Lab, Vector Space, United Lauch Alliance, Orbital ATK, Space IL, Moon Express, Astrobotic, a także koncerny wojskowe działające w branży kosmicznej jak np. Lockheed Martin, i wiele innych.

Projekt ShootCapsule: stworzenie i umieszczenia pierwszego serwera danych w przestrzeni kosmicznej. Pierwszym celem byłaby powierzchnia Księżyca.

________________________________________

Categories: Press

Leave a Reply