Art-B

Andrzej Gasiorowski: Oscylator w cyfrach

oscylator 500Fragment książki: “OSCYLATOR – Finansowy System Nowego Millenium
Andrzej Gąsiorowski
@2016


Jakie były faktyczne zyski z Oscylatora?

Na podstawie poufnego raportu opracowanego dla prezesa NBP, szefa Zespołu Ekspertów Ministerstwa Finansów, oraz Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego. @1991

oscylator15

Według opinii biegłych:

  • W okresie 1990-1991 łączna ilość czeków przesłanych w systemie bankowym (19 banków, 118 oddziałach banków) zamyka się liczbą 6,286 na kwotę 22.1 mld zł.
  • Na odsetkach z oscylatora Art-B zarobiła brutto 15,8 milionów zł.
  • Zysk brutto z Oscylatora dla Art-B  w stosunku do obrotu z Oscylatora to 0.07%.
  • Skarb Państwa pobrał od Art-B 7.2 milionów podatku dochodowego.
  • Banki otrzymały od Art-B 3,5 miliona zł prowizji, oraz dodatkowo 10.1 milionów zł karnych odsetek za debety.
  • Banki otrzymały również prowizję  od NBP w wysokości 42,2 milionów zł. (system rezerw cząstkowych)
  • Od tej prowizji Skarb Państwa pobrał od banków ok. 20 milionów zł podatku dochodowego.

Bilans Oscylatora:

  • Art-B: bilans zamknął się sumą ujemną minus 5.0 miliona zł (15,8 milionów zł zysku, minus podatki 7.0 milionów zł, minus 3.5 miliona zł prowizji dla banków, minus 10.1 miliona zł karnych odsetek dla banków za debety)
  • Banki: 57.8 miliona zł zysku (ad Art-B 10.1 karne odsetki oraz 3.5 miliona zł prowizji, od NBP 44.2 miliona złotych prowizji)
  • Skarb Państwa: minimum 7.2 miliona od Oscylatora, plus ok. 20 milionów zł od banków.

Screenshot 2016-01-03 22.21.10.png


Model wyliczeń

oparty na zainwestowanym kapitale 1 miliona zł.

oscylator10.png

Podział zysku z Oscylatora

oscylator3

oscylator5


Categories: Art-B, Articles

Tagged as: ,

Leave a Reply