Art-B

Andrzej Gąsiorowski: Fakty o Art-B

Działalność firmy Art-B

1989 (sierpień) – 1991 (sierpień)

 • okres działania: 24 miesiące
 • holding Art-B: ponad 3,000 firm w 50 krajach świata
 • w Warszawie: 13 biur
 • zatrudnienie w biurach Art-B: 500 osób, w tym 400 menadżerów
 • zatrudnionych w holdingu Art-B: ponad 150,000 osób
 • wartość zawartych kontraktów: 1 miliarda USD  
 • zagraniczni kontrahenci: 130 firm
 • obrót holdingu Art-B: 22,5 miliarda USD (za rok 1990-1991)
 • aktywa: 120 mln USD (w drugim roku swojej działalności)
 • zysk netto: 30 mln USD
 • podatek dochodowy na rzecz Skarbu Państwa: 12 mln USD (za 1990)

1991 – 2015

 • okres likwidacji: 24 lata
 • kapitał uzyskany w wyniku likwidacji Art-B: 1.0 miliard PLN
 • zatrudniony: 1 likwidator

Art-B podsumowanie działalności (1990-1991)

 • Kontrakty – wartość ok. 1 miliarda USD dolarów – podpisane w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, ZSRR, USA, z AT&T, Goldstar (obecnie LG), Samsung, Hyundai, Mariner, Chrysler, Peugeot, Autosan, polski rafineria w Płocku, i wiele innych. Fabryki do produkcji gospodarstw domowych, elektroniki, przetwarzanie żywności, sprzętu medycznego i wielu innych.
 • Stan magazynów na koniec lipca 1991 (dzień wyjazdu z Polski Bagsika i Gąsiorowskiego): 100.000 magnetowidów, 13,000 telewizorów, 13.000 60.000 lodówek, 6000 ciągników Ursus, 12 samolotów, 6 helikopterów, samochody, setki najlepszych nowoczesne biura 17 w całych państw, kolekcję ponad stu obrazów, w tym Picasso i Renoir, i wielu innych znanych artystów. W 1991 Art-B zakupiło 6000 traktorów na 35 milionów USD ratując firmę Ursus od bankructwa. Fundusze te zostały wykorzystane na pokrycie wynagrodzeń ponad 80.000 pracowników.
 • Instrumenty bankowe: W sierpniu 1991 roku – w ostatnim dniu działalności Art-B, osiadała depozyty 65 mln USD w banku PKO BP, była właścicielem 280 milionów USD listów gwarancyjnych wydanych przez PKO BP, oraz innych depozytów pieniężnych o wartości 380.000 mln USD.
 • Holding Art-B: Udziały Art-B w firmach warte według dzisiejszej wartości rynkowej wynosiły ponad 2,5 miliarda USD. Wybrane przykłady:
  • Bank BRE (dziś mBank) – 7% udziałów Art-B (via Agrotechnika) – kapital wlasny 118 mil PLN, od kilku lat Commerzbank przejął 70%. Today known as mBank – was launched as a greenfield venture in 2000 and started its operations on November 26, 2000. 10 years later it had acquired 2.5 million customers and had 14 billion PLN deposits and 13.1 billion PLN in loans. It is currently the 3rd largest retail bank in Poland in terms of number of customers
  • Warta SA – 30% udziałów Art-B (via Laktopol) – z kapitałem wlasnym 187 mil PLN – jest druga najwieksza firma ubezpieczeniowa w Polsce. Nowi udziałowcy wykupili pakiet akcji za 770 mil Euro.
  • Laktopol:  76% udziałów Art.B
  • Agrobank – 35% udziałów Art-B (via Laktopol)
  • Agrotechnika51% udziałów Art.B
  • PAZ Oil Company (Israel): founded in 1922 as Shell Company of Palestine. Value worth today is $1.8 bill, trading of $5.0 bill per year. PAZ is third largest private Israeli company, Paz is today the largest Israel’s supplier of refined petroleum products, controlling 55% of energy in Israel, holding 251 fuel stations, involved in export an import of petroleum products, fuel storage and national wide distribution, crude oil reprocessing, oil exploration, coal import, pharmaceutics production, road constructions, counter trade, processing deals, alternative energy development and distribution (solar systems).

Struktury

 • Departamenty: Administracj Bankowości, Budownictwa, Elektroniki, Gospodarki Żywnościowej, Holdingu, Lotnictwa, Motoryzacji, Promocji, Tekstylny
 • Biura: Biuro d.s. Kontaktów z MSW i MON, Biuro Dalekiego Wschodu, Biuro Współpracy z Japonią, Biuro Współpracy z Izraelem, Biuro Współpracy z USA, Biuro Współpracy z Ameryką Południową
 • Sektory działania: budownictwo, elektronika, motoryzacja, lotnictwo, łączność, obronność, promocja i wydawnictwa, przemysł paliwowo – energetyczny, przemysł rolno – spożywczy, przemysł tekstylny, przemysł chemiczny, show business, turystyka, ubezpieczenia
 • Głównymi obszarami zaangażowania spółki są: Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Daleki Wchód, Izrael, Ameryka Środkowa

Holding Art-B  

holding 0

Firmy Art-B w Polsce 

holding 1holding 2 holding 3holding 4

holding1

Najbardziej prestiżowe przedsięwzięcia

Gospodarka paliwowo – energetyczna

 • Powołania spółek MZPiR w Płocku w celu budowy terminalu nalewniczego i dystrybucji wyrobów finalnych (3 mil USD)
 • Budowa i eksploatacja wytwórni paliwa dla samolotów odrzutowych (220 mil USD)
 • Przejęcie 50% akcji firmy PAZ w Izraelu (1991-93) za 85 mil USD: obrót roczny 2.5 miliardy USD. Value worth today is $1.2 bill, trading of $2.5 bill per year. PAZ Oil Company (Israel): founded in 1922 as Shell Company of Palestine. PAZ is third largest private Israeli company, Paz is today the largest Israel’s supplier of refined petroleum products, controlling 55% of energy in Israel, holding 251 fuel stations, involved in export an import of petroleum products, fuel storage and national wide distribution, crude oil reprocessing, oil exploration, coal import, pharmaceutics production, road constructions, counter trade, processing deals, alternative energy development and distribution (solar systems).PAZ is third largest private Israeli company, Paz is today the largest Israel’s supplier of refined petroleum products, controlling 55% of energy in Israel, holding 251 fuel stations, involved in export an import of petroleum products, fuel storage and national wide distribution, crude oil reprocessing, oil exploration, coal import, pharmaceutics production, road constructions, counter trade, processing deals, alternative energy development and distribution (solar systems). PAZ Oil Company principal subsidiaries: Paz Investment & Development Ltd. • Paz Oil, Exploration Ltd. • Aviation Services Ltd. • Pazgaz Marketing Co. Ltd. • United Petroleum Export Co. Ltd. • Pedesco Ltd. • Shaal Co. Ltd. • Coal United Ltd. • Haifa Basic Oils (Shevah) Ltd. • PAZ Industries (Lubricatns) Ltd. • Oilfabriek Fol Jr & Co.B.V. • Pazkar Ltd. • Trigon Engineering Equipment Ltd. • Pazchem Ltd. • Pazvit Ltd. • P.M.Metal Works & Containers Ltd. • Tanker Services Ltd • Pi-Glioth Pertoleum • Terminals & Pipeline Ltd. • Oil Exploration of Paz). Holding activity: investment public companies • trading in energy products • production and sale of refining and production of basic oils and refined wax • blending of lubricants oils production • re-refining of used lube oils • marine transportation of crude oil • storage for petroleum products • oil exploration activities.

Obronność

 • Podpisanie umowy z  MON i MSW w sprawie re-eksportu przez Art B wycofywanego sprzętu wojskowego.
 • Podpisanie kontraktów w Izraelu na dostawy dla polskiej armii: sprzętu elektronicznego, noktowizorów dla potrzeb wojska.

Łączność

 • Umowa z AT&T umowy o sprzedaży 38% udziałów w licencji i usługach telekomunikacyjnych (łącza T-1) świadczonych przez Mariner Systems Incorporation
 • 24% udziałów w spółce Tel-Pol (włączanie danych o polskich przedsiębiorstwach do światowej bazy danych)

Motoryzacja

 • Wykupienie produkcji ZM Ursus (za kwotę  34 mill USD) w ilości ponad 6 tys. sztuk. Zorganizowana została ponadto ratalna sprzedaż w sieci przejętej przez Art B. Zorganizowanie sieci sprzedaży ciągników za granicę (Argentyna, Meksyk, Afryka i Azja).
 • Eksport autobusów Autosan do Ameryki Łacińskiej.
 • Umowy z firmą Hundai dotyczącej sprzedaży tych samochodów przez Polmozbyt Łódź.
 • Umowy z firmą Chrystler dotyczącej sprzedaży tych samochodów, uruchomienia montowni samochodów dostawczych w Polsce oraz utworzenia montowni ciągników Ursus w Meksyku.
 • Umowa z koncernem Foremosa Inc Co. (Taiwan) oraz FSM w Bielsku w sprawie zorganizowania montowni samochodów Fiat126 P w Chinach. Projekt umowy przewiduje również inwestycje w kraju w przemyśle szklarskim i chemicznym oraz eksport rolno – spożywczy.
 • Zaawansowane rozmowy z firmą Peugeot w sprawie kontraktu na import samochodów

Gospodarka żywnościowa

 • Budowa olejarni w Kisielinie Starym k/Zielonej Góry. (23 mill USD)
 • Budowa mleczarni w Sępólnie Krajeńskim. (10 mill USD)
 • Uruchomienie wytwórni serów dojrzewających i mleka w kartonach w Wysokiej k/Wrocławia. (1 mill USD)
 • Import środków ochrony roślin (2 mill USD)
 • Import soków cytrusowych (1.7 mill USD)
 • Reeksport mięsa do ZSRR (10 tys. ton)
 • Eksport koncentratu jabłkowego (6 mill USD)
 • Eksport ziemniaków i zboża do ZSRR oraz rzepaku do Meksyku (116 mill USD)
 • Negocjacje dla uzyskania licencji w Polsce od firmy Kentucky Fried Chicken.
 • Negocjacje z American Exstraction INT. dotyczące utworzenia spółki join venture produkującej urządzenia i maszyny dla przetwórstwa żywności

Elektronika 

 • Podpisanie kontraktów z firmą Goldstar (LG) na zasadzie wyłączności, w tym montaż telewizorów, VCR oraz innego sprzętu elektronicznego – 1 mil sztuk rocznie (150 mill USD)
 • z firmami japońskimi Casio, Konica, Yamaha
 • z firmą RZG z Izraela w zakładach Stilon w Gorzowie dotyczące produkcji dyskietek komputerowych

Medycyna

 • Powołanie spółki J.V. z Bio Lead LokB dla produkcji elektrod do monitorowania pracy serca.
 • Breakthrough Medical Co. (USA) w celu produkcji aparatury do kruszenia kamieni nerkowych
 • Pofam z Poznania dla produkcji, importu i dystrybucji artykułów i urządzeń medycznych.

Show-Business

 • Organizacja festiwali „Good News” w Częstochowie podczas wizyty Papieża (1.5 mil publiczność)
 • Współudział w organizacji koncertu „Legendy Gitary” w Sewilli – transmisja do 500 milionowej widowni w 120 krajach świata (4,7 mill USD)
 • Kontrakty zawarte z UNESCO na współorganizację koncertów Plac Czerwony Moskwa w 1992 r., w Meksyku w 1992 r., na dworze cesarskim w Japonii w 1992 r. oraz w Hong – Kongu w 1997 r. (z okazji zmiany statusu miasta).

Przedsięwzięcia w ZSRR

 • Posiadanie stałego przedstawicielstwa w Moskwie (powołanego z inicjatywy radzieckiej) dla celów wzajemnych kontaktów handlowych, produkcyjnych i finansowych
 • powołanie spółki Tel-Art z telewizją łotewską
 • powołanie spółki Polra ze zjednoczeniem Radiotechnika na Łotwie
 • eksport i reeksport artykułów rolno – spożywczych do ZSRR (126 mill USD)
 • finalizowanie rozmów w sprawie powołania wspólnego banku w ZSRR
 • negocjacje dotyczące barterowego eksportu polskiej żywności za ropę pozyskiwaną z pól naftowych oddanych w użytkowanie Art B
 • przygotowanie kontraktu na eksport polskich leków (360 mill USD) • zorganizowanie pobytu 1000 dzieci z Czarnobyla w Polsce.

Przedsięwzięcia w Egipcie

 • Porozumienie z Ministerstwem Przemysłu Egiptu na temat barterowych transakcji (250 mill USD) wyrobów przemysłu drzewnego, chemicznego, motoryzacyjnego, węglowego, szklarskiego i metalurgicznego, a ze strony egipskiej artykułów bawełnianych, tytoniowych, rolno – spożywczych, metalowych i urządzeń elektrotechnicznych.

Categories: Art-B, Articles

Tagged as:

Leave a Reply