Art-B

Andrzej Gąsiorowski: Afera Art-B ???

by Andrzej Gasiorowski


Definicja

Afera 02

Afera nie jest pojęciem prawnym. Afera jest pojęciem stricte medialnym.

Afera jest to kontrowersyjna sprawa w mediach, o dużym zasięgu (w porównaniu z podobnym skandalem), używana przez inicjatora jako element manipulacji w procesie socjotechniki, celem wywołania powszechnego publicznego zgorszenia i oburzenia w kontekście danego podmiotu (jednostka / grupa ludzi) wybranego przez inicjatora.

Efektem tego jest ferowania wyroku skazującego przez społeczeństwo, w zastępstwie wymiaru sprawiedliwości, bez możliwości jakiejkolwiek obrony bądź przeciwdziałania ze strony atakowanego podmiotu. 

Skutkiem tego podmiot zostaje skutecznie wyalienowany ze społeczeństwa i na zawsze zdefiniowany społecznie jako negatywny i obcy element. Doprowadza to do wystąpienia utrwalonego i nieodwracalnego w skutkach zespołu odrzucenia.

Istotnym narzędziem manipulacji opinią publicznąśrodki masowego przekazu, wykorzystujące ogromną populistyczną medialność tematyki aferalnej wśród szerokiego społeczeństwa, celem zwiększenia swoich zysków poprzez zwiększenie nakładu / oglądalności.

  • Wikipedia:  Afera: kontrowersyjna sprawa w mediach o dużym zasięgu (w porównaniu z podobnym skandalem). Skandal: wydarzenie wywołujące zgorszenie i oburzenie
  • Słownik języka polskiego: Afera: 1. «kolidujące z prawem przedsięwzięcie z udziałem wielu osób» / 2. «sensacyjne wydarzenie». Skandal «wydarzenie, które wywołuje zgorszenie i oburzenie; też: atmosfera wokół takiego wydarzenia»
  • Synonimy wyrazów bliskoznacznych: Synonimy frazy Afera: kant, kombinacja, machlojka, matactwo, okpienie, oszukaństwo, oszustwo, przekręt, szachrajstwo, szalbierstwo, szwindel.

Screenshot 2015-08-18 20.54.21

Categories: Art-B

Leave a Reply