Books

Książka: Ścigani

Screenshot 2015-10-07 12.24.25

Ścigani front okładki 300 dpi

Książka: Bagsik, Gąsiorowski – Ścigani. Piotr Pytlakowski rozmawia z szefami Art-B” – wydawnictwo Czerwone i czarne. – dostępna na rynku od 21.10.2015.

Szefowie Art-B przerywają milczenie. Opowiadają, jak w pierwszych latach po 1989 roku robiło się ogromne pieniądze, kiedy przebicie na każdej transakcji wynosiło co najmniej 100 procent, a banknoty przekazywane z ręki do ręki fruwały niczym papierki od cukierków. Tłumaczą, jak działał słynny oscylator. Przyznają, że na operacjach z bankami zarobili fortunę idącą w miliony dolarów. Mówią o roli służb w budowaniu kapitalizmu w Polsce. Opowiadają, dlaczego zostali nagle okrzyknięci największymi aferzystami i musieli wyjechać z Polski. Kto i dlaczego ich ścigał przez ponad 20 lat?

Wartka opowieść z polityką w tle.

„Zajeżdżamy kiedyś do restauracji w Cieszynie, w bagażniku mercedesa mamy pięć milionów dolarów. Była jesień i hulał wiatr. Któryś z nas chciał wyjąć z bagażnika kurtkę. Otworzył – i banknoty wyfrunęły. I nikt ich nie ukradł. Takie były piękne czasy, że łatwiej było zarobić, niż ukraść.”


Book: “Pursued” – Piotr Pytlakowski interviewing Andre Gasiorowski and Boguslaw Bagsik, published by “Czerwone i czarne” – leading Polish publishing house. 

Heads of Art-B break the silence. They talk about how 1989 they made huge fortune, when puncture on each transaction amounted to at least 100 percent, and bills passed from hand to hand like pieces of paper fluttered from candy. They explain how it worked famous oscillator. They admit that on operations with banks earned a fortune reaching into the millions of dollars. They talk about the role of secret services in building capitalism in Poland. They say why they were suddenly had to leave the Poland. Who and why pursued them for over 20 years?


Piotr Pytlakowski

imagesJeden z najwybitniejszych polskich reporterów, pracuje w tygodniku „Polityka”. Laureat polskiego Pulitzera w kategorii dziennikarstwo śledcze. Autor i współautor książek: Republika MSW, Czekając na kata, Trynkiewicz i inni, Alfabet mafii, Nowy alfabet mafii, Śmierć za 300 tysięcy, Agent Tomasz i inni, Wszystkie ręce umyte oraz Biuro tajnych spraw. Wielką popularnością cieszy się jego bestsellerowa Szkoła szpiegów o absolwentach ośrodka szkoleniowego w Starych Kiejkutach. Scenarzysta filmowy (m.in. serial Odwróceni), autor i współautor wielu filmów dokumentalnych i reportaży telewizyjnych.


Screenshot 2015-10-07 12.28.19

Wydawnictwo Czerwone i Czarne – polskie wydawnictwo założone przez byłych szefów „DziennikaRoberta Krasowskiego i Martę Stremecką w 2009 roku. Cechą je charakteryzującą są czerwono-czarne okładki wydawanych książek.Czerwone i Czarne interesuje się polskim życiem publicznym – polityką, najnowszą historią, a także światem masowej kultury. Wydaje eseje polityczne, biografie współczesnych polityków, wywiady rzeki, opisuje też główne postaci kultury, wysokiej i masowej, publikuje z nimi wywiady. Wśród autorów związanych z wydawnictwem znajdują się m.in. Cezary Michalski, Beata Pawlikowska, Zbigniew Lew-Starowicz, Paweł Śpiewak, Piotr Zaremba i Jerzy Eisler.

Categories: Books

4 replies »