Art-B

Andre Gasiorowski: at World Youth Festival by Pope John Paul II visit (Poland)

001515-001567

Światowe Dni Młodzieży 1991 (Poland)

Spółka ART-B była sponsorem i współorganizatorem II Festiwalu Artystów Chrześcijańskich w Częstochowie w ramach Światowych Dni Młodzieży w 1991 – szóstym ogólnoświatowym zjazdem młodzieży katolickiej, który odbył się w dniach 10-15 sierpnia 1991 w Częstochowie podczas IV podróży Jana Pawła II do Polski. Uroczystości na Jasnej Górze zgromadziły 1,600,000 uczestników.

Intencją Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego było rozpoczęcie procesu integracji środowisk katolickich Polski z liczącą 700 milionów wyznawców globalną wspólnotą Ewangelicznych Chrześcijan oraz środowiskami żydowskim, w procesie wyjścia Polski z ponad czterdziestoletniej międzynarodowej izolacji spowodowanej rządami komunistów. Przedstawiciele i liderzy tych grup aktywnie i konsekwentnie walczyli o wyzwolenie Polski spod jarzma sowieckiego systemu totalitarnego w okresie stany wojennego (1981-1998).

Koncert odbył się na stadionie Włókniarza w Częstochowie i był transmitowany przez stację BBC. Marek Szpendowski był producentem wydarzenia. Gwiazdą Festiwalu była Donna Summer, Charlie Peacock, Krystyna Prońko, Stanisław Sojka. Na festiwalu wystąpił również zespół G-Forces, w którym grali Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Bagsik. Udział Bogusława Bagsika i Andrzeja Gąsiorowskiego w tym wydarzeniu został uniemożliwiony w związku  z rozpoczęciem tzw. “afery Art-B” zainicjowanej atakiem w dniu 6 sierpnia 1991 antyterrorystycznych jednostek służb specjalnych do biur i rezydencji Art-B, oraz zamknięcia drogi powrotu Bagsika i Gąsiorowskiego do Polski. 

Andrzej Gąsiorowski (członek Kościoła Zielonoświątkowego) oraz Bogusław Bagsik (Kościół Baptystów) w okresie sprawowania władzy komunistycznej w Polsce aktywnie uczestniczyli w międzynarodowym ruchu Chrześcijan Ewangelicznych na rzecz obrony ofiar systemu totalitarnego. W tamtym okresie Departament IV MSW utworzony w 1962 roku zajmował się walką z wrogą „antypaństwową” działalnością kościołów i związków wyznaniowych, ewidencjonowaniem i dokumentowaniem m.in. działalności kleru katolickiego i innych wyznań. Wyznania nierzymskokatolickie – centrale tych Kościołów i związki wyznaniowe podlegały działaniom operacyjnym Wydziału III  mającego na celu rozpoznanie ich orientacji i działań społeczno-politycznych. W latach 50-tych liderzy Kościoła Zielonoświątkowego byli wielokrotnie aresztowani za wiarę. Ewangeliczni Chrześcijanie byli wtedy grupą podejrzaną, jako mająca  silne powiązania ze światem zachodnim, głównie z Ameryką i Niemcami.

635704106266778190

Światowe Dni Młodzieży – spotkania młodych katolików, odbywające się co dwa-trzy lata, zapoczątkowane z inicjatywy Jana Pawła II w 1985 roku. Są to spotkania z papieżem, organizowane w formie religijnego festiwalu, skupiające młodzież z całego świata, która chce wspólnie spędzić czas i modlić się. Hasłem przewodnim zwołanych przez papieża Jana Pawła II dni młodzieży były słowa zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian: “Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15).

Categories: Art-B

Leave a Reply