‘Timothy Snyder’

Warszawa, 09.07.2013. Timothy Snyder podczas spotkania “Nacjonalizm i inne strachy XX wieku. W³aœnie wracaja”. ar/obm
PAP/Andrzej Rybczyñski

Leave a Reply