Tag: headlines

BBC: Timeline of the far future

First, we brought you a prediction of the forthcoming year. Then we brought you atimeline of the near future, revealing what could happen up to around 100 years time. But here’s our most ambitious set of predictions yet – from what could happen in one thousand years time to one hundred quintillion years (that’s 100,000,000,000,000,000,000 years). As the song says, there may be trouble ahead…

Maciej Zalewski – raport do Sejmy RP

… MACIEJ ZALEWSKI POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 17.12.1993 r. Pani Olga Krzyżanowska Przewodnicząca Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich Korzystając z przysługującego mi prawa chcę odnieść się do wniosku Prokuratora Generalnego z […]