Oscylator: Andrzej Gasiorowski – Oscylator w cyfrach

Fragment książki: “OSCYLATOR – Finansowy System Nowego Millenium” Andrzej Gąsiorowski @2016 Jakie były faktyczne zyski z Oscylatora? Na podstawie poufnego raportu opracowanego dla prezesa NBP, szefa Zespołu Ekspertów Ministerstwa Finansów, oraz Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego. @1991 Według opinii biegłych: W okresie … Continue reading Oscylator: Andrzej Gasiorowski – Oscylator w cyfrach

Andre Gasiorowski: Oscillator vs. Black-Scholes formula

Fragment książki: “OSCYLATOR – Finansowy System Nowego Millenium” Andrzej Gąsiorowski @2016 Professors Robert Merton and Myron Scholes were winners of the 1997 Nobel Prize in Economics for a new method to determine the value of derivatives. The Black-Scholes Model is flexible enough to do almost anything with. … Continue reading Andre Gasiorowski: Oscillator vs. Black-Scholes formula

Oscillator: Temperature of the Gasiorowski – Bagsik financial Oscillator

Fragment książki: “OSCYLATOR – Finansowy System Nowego Millenium” Andrzej Gąsiorowski @2016 What was the temperature of the  Gasiorowski – Bagsik financial Oscillator? (RePEc:sla:eakjkl:4 23-IV-2001)   Prof. Edward W. Potrowski Institute of Theoretical Physics, University of Białystok Lipowa 41, 15424 Białystok, Poland … Continue reading Oscillator: Temperature of the Gasiorowski – Bagsik financial Oscillator