Media

by Andrzej Gasiorowski statystyka eksponowania Andrzeja Gąsiorowskiego przez polskie media w okresie od 1991: tytuły: wydawnictwa prasowe, networki TV, stacje radiowe, internetowe platformy online: 100% liczba użytkowników polskich mediów wyeksponowana na przedstawione informacje: 100% respektowanie przez polskie media prawa do domniemanej niewinności: 0.0% respektowanie przez polskie media ochrony wizerunku i dóbr osobistych: 0.0% publiczne orzekanie winy: w 100% przypadków Ilość artykułów: ponad 1.000.000 => Archivum 1991-2000 Continue reading Media