‘Bogus≥aw Bagsik’

Warszawa, 25.09.2000r. Z powodu niespodziewanego pobytu obroÒcy Bogus≥awa Bagsika w szpitalu, warszawski Sπd OkrÍgowy by≥ zmuszony przerwaÊ do piπtku proces by≥ego wspÛ≥w≥aúciciela spÛ≥ki Art-B i dwÛch innych osÛb.
N/z : Bogus≥aw Bagsik przed rozprawπ
PAP-Tomasz Gzell
/bp/

Leave a Reply