Author Archives

andre

Sylwetki: Płk Adam Debiec

Excerpt From: Dorota Kania. “Resortowe Dzieci. Służby.”  Jednym z podwładnych ppłk. Wiktora Fonfary w Biurze Śledczym MSW, który razem z nim przeszedł do Urzędu Ochrony Państwa, był Adam Dębiec, wieloletni funkcjonariusz Służby […]

Wprost: Wywiad z prokuratorem Kazimierzem Radomskim

10 grudnia, 1991 Rozmowa Katarzyny Nazarewicz (N) – dziennikarki „Wprost” z prokuratorem Kazimierzem Radomskim (R), w obecności prokuratora  Sławomira Luksa. (Transkrypt z taśmy)   Prokuratura Wojewódzka w Warszawie. Warszawa, 10 grudnia 1991, godzina 10.00 – […]

Wikipedia: Operacja "Most"

Operacja Most (Przekierowano z Operacja MOST) MOST – kryptonim operacji przerzutu Żydów z ZSRR i Rosji do Izraela w latach 1990-1992. Wojna izraelsko-arabska (wojna sześciodniowa) w 1967 r. spowodowała, że Polska wraz z […]

Sylwetki: WSI – zadania

Zadania Wojskowych Służb Informacyjnych rozpoznanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w obronność, niepodległość, niepodzielność terytorium i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwo Sił Zbrojnych RP; dostarczanie Siłom Zbrojnym RP informacji niezbędnych do […]