CoVid-19

No more Green Passport in Israeli universities?

Based on public committee’s legal team petitioned the High Court, the Green Passport no longer exists in universities. From now on, any institution that discriminates student will be sued immediately in the amount of 162,000 NIS ($50,000) for every student who is discriminated. A sharp warning letter before was sent to the Minister of Education following his illegal directive to prevent parents from entering institutions on the basis of immunization status.


Koniec Zielonego Paszportu na izraelskich uniwersytetach?

W wyniku petycji zespołu prawnego komisji publicznej, która zwróciła się do Sądu Najwyższego, Zielony Paszport nie ma prawa istnienia na wyższych uczelniach. Odtąd każda instytucja, która dyskryminuje studenta, będzie natychmiastowo pozwana w kwocie 162 000 NIS (50 000 USD) za każdego studenta. Ostre pismo z ostrzeżeniem zostało wysłane wcześniej do Ministra Edukacji w następstwie jego nielegalnej dyrektywy, aby uniemożliwić rodzicom wchodzenie do placówek na podstawie statusu szczepień.


Конец зеленого паспорта в израильских университетах?

На основании обращения юридической группы общественного комитета в Высокий суд, Green Pass больше не существует в университетах. Отныне любое учебное заведение, дискриминирующее студента, будет немедленно привлечено к ответственности в размере 162 000 шекелей (50 000 долларов США) за каждого студента, подвергшегося дискриминации. Ранее резкое предупреждающее письмо было отправлено министру образования после его незаконного распоряжения, запрещающего родителям входить в учреждения на основании иммунизации.Categories: CoVid-19, Israel

Tagged as:

Leave a Reply