Art.B

Gąsiorowski pozywa dziennikarzy TVP Info.

Cezary Gmyz

W artykule Gąsiorowski, oskarżony w aferze Art-B, współorganizatorem „radosnego” marszu w Gdańsku” umieszczonym na portalu TVP info w dniu  01.08.2019, o godz.13:50, autorzy o pseudonimie JMK, KF, oraz Cezary Gmyz zamieścili szereg kłamstw i nieprawdziwych informacji dotyczących mojej osoby: 

  1. Nie jestem w żadnym zakresie współorganizatorem „radosnego” marszu w Gdańsku
  2. Nie jestem w żadnym zakresie organizatorem Marszu Życia podczas obchodów na Westerplatte. 
  3. Nie przywożę na tą imprezę Izraelczyków.
  4. Kłamstwem jest informacja o tym, iż rzekome przestępstwo o które zostałem oskarżony – czyli oszustwa wobec polskich banków na ponad 4 biliony ówczesnych złotych (po denominacji 425 mln zł) uległo PRZEDAWNIENIU, co umożliwiło mi bezkarny powrót do Polski. Prawda jest taka, iż na wniosek prokuratury  w kontekście tego zarzutu UMORZONO śledztwo z powodu brak cech przestępstwa postanowieniem sądu w Warszawie z dnia 7 lutego 2014, czyli na 3 lata od daty przedawnienia.

Autorzy tego artykułu (JMK, KF), dziennikarz Cezary Gmyz, oraz inni zostaną pozwani w zakresie kodeksu cywilnego jak i karnego w związku z publikacjami zawierającymi kłamstwa w kontekście mojej osoby, bądź mojej działalności.


Kodeks Karny

Art. 212. Zniesławienie

Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto pomawia inną osobę o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

***

Art. 216. Znieważanie osoby

Dz.U.2018.0.1600 t.j. – Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

§ 2. Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.Cezary Franciszek Gmyz – polski teatrolog, dziennikarz, publicysta, w latach 2007–2012 dziennikarz dziennika „Rzeczpospolita”, od 2013 do 2016 był publicystą Telewizji Republika. W 2013 został dziennikarzem tygodnika „Do Rzeczy”, a od 2016 jest też korespondentem TVP w Niemczech. Jego ojciec był górnikiem w Wałbrzyskich kopalniach, który był wielokrotnie pacjentem Andrzeja Gąsiorowskiego. Od dzieciństwa mieszkał w Wałbrzychu, Lubinie i Wrocławiu, gdzie ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. Od 1986 studiował teatrologię na Wydziale Wiedzy o Teatrze Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Podczas studiów został wiceprzewodniczącym komisji uczelnianej Niezależnego Zrzeszenia Studentów na tej uczelni. Po studiach był krótko pracownikiem Ministerstwa Kultury. Od 1990 dziennikarz prasowy i telewizyjny. Pracował w „Życiu Warszawy”, „Życiu”, Redakcji Ekumenicznej TVP, programie informacyjnym Czasy, „Dzienniku Polska-Europa-Świat”. Od 2003 do 2007 był dziennikarzem tygodnika „Wprost” (od kwietnia 2006 do stycznia 2007 szef działu krajowego, później szef działu historia). Od czerwca 2007 do listopada 2012 był reporterem działu krajowego „Rzeczpospolitej”. Po opublikowaniu artykułu Trotyl na wraku tupolewa, który ukazał się w „Rzeczpospolitej” 30 października 2012, został dyscyplinarnie zwolniony przez Zarząd i Radę Nadzorczą spółki Presspublica. W latach 2011–2012 był dziennikarzem tygodnika „Uważam Rze”. Został publicystą na portalach internetowych Niezalezna.pl, „Gazety Polskiej”. Od stycznia 2013 dziennikarz tygodnika „Do Rzeczy”. Specjalizuje się w dziennikarstwie śledczym oraz w tematyce religijnej, politycznej oraz historycznej. Publikował teksty śledcze dotyczące afery Art-B[10], komunistycznych szpiegów w Watykanie (w tym Tomasza Turowskiego), powstania w getcie warszawskim, Ericha Kocha, w 2015 ujawnił jedną z rozmów z tzw. afery podsłuchowej. W 2003 był stypendystą niemieckiej Fundacji Roberta Boscha w Berlinie. Jest wiceprezesem fundacji Medientandem, zajmującej się polsko-niemiecką współpracą dziennikarską i programem stypendialnym dla dziennikarzy z krajów niemieckojęzycznych. Delegat świecki diecezji warszawskiej z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie na Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego XIII kadencji (członek Komisji ds. środków masowego przekazu i Komisji ds. prawnych) i członek synodu diecezji warszawskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. W styczniu 2013 zasiadł w składzie Rady Nadzorczej Telewizja Niezależna S.A., zarządzającej stacją Telewizja Republika. Został autorem programu kulinarnego Kuchnia Polska na antenie tej stacji, a od września audycji pt. Z filmoteki bezpieki prezentującej archiwalne materiały IPN dotyczące Służby Bezpieczeństwa. Od 1 lipca 2013 zasiadł w składzie Rady Nadzorczej Telewizja Republika S.A., zarządzającej stacją Telewizja Republika. W kwietniu 2013 nakładem Wydawnictwa Fronda ukazała się książka pt. Zawód: dziennikarz śledczy – jest to wywiad rzeka z Cezarym Gmyzem, przeprowadzony przez Piotra Goćka. 28 stycznia 2016 wspólnie z Anitą Gargas otrzymał honorowe wyróżnienie w ramach „Nagrody Watergate” za rok 2015, przyznane przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za materiał Taśmy trzeciej władzy – sędziowskie układy, wyemitowany 10 grudnia 2014 w audycji „Zadanie specjalne” na antenie Telewizji Republika.

Categories: Art.B, articles

Tagged as: ,

1 reply »

  1. Bardzo dobrze Panie Andrzeju, może oduczą się obrzucaniem błotem niewinnych ludzi w prasie, tak trzymać!

Leave a Reply