personal

Projekt: autoryzacja wypowiedzi na nowych zasadach

normal_glowna_586729702ebc6093e2f389627b919355.jpg

13.02.17

Termin na dokonanie autoryzacji wypowiedzi będzie określony w ustawie, a brak w określonym czasie reakcji osoby udzielającej wypowiedzi będzie uznany za zgodę na jej publikację – to najważniejsze założenia rządowego projektu nowelizacji przepisów Prawa prasowego.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z 26.01.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) ogólnie regulują instytucję autoryzacji wypowiedzi, określając, że dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana. Regulacja ta nie określa terminu, w jakim autoryzacja powinna nastąpić ani konsekwencji braku odpowiedzi na prośbę o autoryzację. Braki w tym zakresie wytknął polskiej regulacji Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 5.07.2011 r. w sprawie Wizerkaniuk przeciwko Polsce (skarga nr 18990/05), zauważając, że w obecnym stanie prawnym możliwe jest nieograniczone żadnym terminem zapobieganie opublikowaniu przez dziennikarza wywiadu, który może być uznany za kłopotliwy lub niepochlebny.

W celu wdrożenia wyroku ETPCz w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowano projekt przepisów nowelizujących regulację Prawa prasowego w zakresie autoryzacji wypowiedzi. Utrzymana zostaje zasada, że nie można odmówić autoryzacji wypowiedzi. Jednocześnie wskazano, że autoryzacja powinna nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, w przypadku dzienników lub 3 dni, w przypadku czasopism. Niedokonanie autoryzacji wypowiedzi w tych terminach będzie uważane za zgodę na publikację. Za autoryzację mają nie być uważane działania osoby niezwiązane z wcześniejszym udzieleniem informacji, takie jak zaproponowanie nowych pytań, przekazanie nowych informacji lub odpowiedzi czy zmiana kolejności wypowiedzi.

Europejski Trybunał Praw Człowieka zakwestionował ponadto przepis o sankcji karnej za opublikowanie wypowiedzi bez autoryzacji – jest to obecnie przestępstwo zagrożone karą grzywny lub karą ograniczenia wolności. Kary te są zbyt dotkliwe i nieproporcjonalne w stosunku do wartości dóbr chronionych przez prawo do autoryzacji. Projekt ustawy zmieniającej zakłada w tym zakresie wprowadzenie odpowiedzialności wykroczeniowej.

Projekt przewiduje 14-dniowe vacatio legis dla nowych przepisów. Będzie on teraz przedmiotem uzgodnień i konsultacji społecznych.

Categories: personal

Tagged as:

Leave a Reply