World

The government will prepare a program of “Clean Air”

onet.pl.png

smog.jpg

The government will prepare program of “Clean Air”

The government will prepare a package of measures under the working motto “Clean Air”. The methods to combat smog were discussed during the Economic Committee of the Council of Ministers.

Yesterday, Prime Minister Beata Szydło committed team of the Deputy Prime-minister and Minister of of Development, Minister of Finance – Mateusz Morawiecki to developed recommendations for the government on this issue. They were among the other regulation on quality standards for fuels and boilers, which together have come into force next year.

Jadwiga Emilewicz Deputy Minister of Development says that from 1 January 2018 year will be able to be sold and installed in private homes boilers of 5th generation, one that is more environmentally friendly and block the burning of garbage.

He adds Jadwiga Emilewicz boiler new generation is at the moment cost around 8 thousand, the so-called “kopciuchy” cost little more than a thousand złoty, so the purchase will be subsidized.

On the economic committee discussed about financial support, both on the stove, and a good-quality fuel for people who can not afford it. As though, she adds, when the new regulations come into prices should fall, because they will be more demand for this product.

On the other hand, the regulation on fuel quality is to determine what you will burn in furnaces. Since the new year will not sell mine waste coal. He adds the only idea is to promote electricity, what can benefit the miners.

– To develop a special night tariffs, significantly lowering the price of heating shock. This electricity in Poland comes from coal – says Jadwiga Emilewicz and adds that then you will see the balance of sales.

Money for financing new furnaces and fuel quality are found in the National Fund for Environmental Protection and Water Management. With the comprehensive plan to combat air pollution it is also possible to acquire more funds from the European Union. Recommendations on the smog are to be found at the meeting of the Council of Ministers on January 17.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzad-przygotuje-pakiet-rozwiazan-czyste-powietrze/x64qncw

images.jpg


Rząd przygotuje pakiet rozwiązań “Czyste powietrze”

Rząd przygotuje pakiet rozwiązań pod roboczym hasłem “Czyste powietrze”. O walce ze smogiem rozmawiano podczas Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Wczoraj premier Beata Szydło zobowiązała zespół ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, aby wypracował dla rządu rekomendacje w tej sprawie. Znalazły się w nich nim między innymi rozporządzenia dotyczące norm jakości paliw i kotłów, które razem mają wejść w życie za rok.

Jadwiga Emilewicz wiceminister rozwoju mówi, że od 1 stycznia 2018 roku będą mogły być sprzedawane i montowane w prywatnych domach kotły V generacji, takie które są bardziej ekologiczne i blokują spalanie śmieci.

Jak dodaje Jadwiga Emilewicz kocioł nowej generacji to w tym momencie koszt około 8 tysięcy złotych, przy czym tak zwane “kopciuchy” kosztują niewiele ponad tysiąc złotych, dlatego będzie dofinansowanie do zakupu.

Na komitecie ekonomicznym rozmawiano właśnie o wsparciu finansowym zarówno na piec, jak i na dobrej jakości paliwo dla osób, których nie będzie na to stać. Jak jednak dodaje, kiedy wejdą nowe regulacje ceny powinny spaść, bo pojawi się większy popyt na ten produkt.

Z kolei rozporządzenie w sprawie jakości paliw ma określić, czym będzie można palić w piecach. Od nowego roku kopalnie nie sprzedadzą odpadów węglowych. Jak dodaje Jadwiga Emilewicz jedynym z pomysłów jest promowanie energii elektrycznej, na czym mogą skorzystają górnicy.

– To opracowanie specjalnej nocnej taryfy, znacząco obniżającej ceny ogrzewania prądem. Ta energia elektryczna w Polsce bazowo pochodzi z węgla – mówi Jadwiga Emilewicz i dodaje, że wtedy będzie widoczny bilans sprzedażowy.

Pieniądze na dofinansowanie nowych pieców, a także paliwa dobrej jakości mają znaleźć się w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przy kompleksowym planie walki z zanieczyszczeniem powietrza możliwe jest także większe pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Rekomendacje w sprawie smogu mają się znaleźć na Posiedzeniu Rady Ministrów 17 stycznia.

a-iwaniuk-monitoring-powietrza-27-638.jpg

Categories: World

Tagged as:

Leave a Reply