News

There Will Be No Economic Recovery

Wg video na Youtube “There will be no recovery”, gdzie sytuację gospodarczą USA komentuje kanadyjski analityk, posługując się oficjalnymi amerykańskimi dokumentami. A oto kilka danych:

 • Dług publiczny USA to 17.400.000.000.000 dolarów, a dług totalny to 61.000.000.000.000 dolarów.
 • Dług wzrasta z prędkością 150 mln. dol. co godzinę. Dług rządu amerykańskiego na głowę obywatela jest większy niż w Grecji, Portugalii, Italii, Irlandii lub Hiszpanii.
 • Dług publiczny wzrósł w ciągu PIERWSZEGO DNIA 2013 roku więcej, niż w latach 1776-1941. Od 2007 roku PKB wzrosło o 4,26%, a dług zwiększył się o 61%. Gdyby rząd federacyjny zaczął spłacać dług z szybkością 1 dolara na sekundę, zajęłoby to 440.000 lat. 43% Amerykanów co roku wydaje więcej niż zarabia. Średni dług na kartach kredytowych to 16.000 dolarów, co w sumie daje 798.000.000.000.000 dolarów. Gdyby Amerykanie spłacali CODZIENNIE milion dolarów od urodzenia Chrystusa, to do dzisiaj ten dług nie byłby spłacony. W 1983 roku przeciętny Amerykanin miał 62 centy długu na każdego dolara który zarabiał, w 2007 roku to 1,48 dolarów. To znaczy, że siła nabywcza pieniądza jest coraz niższa i ludzie muszą się zadłużać.
 • W okresie ostatnich 30 lat wydatki socjalne, biorąc pod uwagę inflacje, wzrosły o 378 procent.
 • Rząd wydaje 60 PROCENT PKB na programy socjalne.
 • Tylko 5% Amerykanów pracuje w przemyśle wytwórczym. W roku 2000 było to 20%.
 • 73% zatrudnionych to zatrudnieni w sektorze publicznym. Średnia pensja w
  sektorze publicznym jest o 60% wyższa niż w sektorze prywatnym.
 • W 49% rodzin amerykańskich żyje przynajmniej jedna osoba, która otrzymuje
  jakieś świadczenie socjalne (w roku 1983 było to 30%).
 • 41% Amerykanów w wieku produkcyjnym nie pracuje.
 • USA traci 500.000 stanowisk pracy do Chin co roku (50.000 co miesiąc).
 • Udział PKB USA w PKB światowym spadł w ciągu dziesięciu lat (od 2001 do 2011) z
  32% do 22%, czyli o jedna trzecia.
 • Co czwarty Amerykanin (25%) zarabia 10 dolarów za godzinne lub mniej.
 • 36% nie odkłada pieniędzy na emeryturę.
 • 43% ma tylko 10.000 dolarów oszczędności emerytalnych. 28% nie ma żadnych oszczędności w banku.
 • 40% ma oszczędności w wysokości 500 dolarów lub mniej.
 • W 1950 roku 85% mężczyzn w wieku produkcyjnym miało prace, dzisiaj tylko 65%.
  Oficjalnie bezrobocie to tylko 6%, ale 8 milionów osób w wieku produkcyjnym
  zniknęło ze statystyk dla bezrobotnych. Rzeczywiste bezrobocie to ok. 25%.
  88 milionów osób w wieku produkcyjnym nie ma pracy i nie szuka pracy.
  100 milionów Amerykanów uważanych jest za biednych lub bliskich ubóstwa.
  1 procent najbogatszych Amerykanów posiada tyle dóbr materialnych, co pozostałe
  99 procent społeczeństwa.
 • 85% absolwentów szkół wyższych zamierza zamieszkać z rodzicami po ukończeniu
  studiów.
 • Tylko 51% Amerykanów powyżej 18 lat żyje w związkach małżeńskich.
 • 10 milionów Amerykanów nie ma konta bankowego.
 • Ok. 40 milionów Amerykanów otrzymuje food stamps (bony żywnościowe), za które w sklepie można kupić produkty spożywcze.

Categories: News

Tagged as:

Leave a Reply