3 replies »

  1. Rozumieć należy z tego, że Rzeczpospolita Polska oficjalnie uznała Palestynę za suwerenne państwo? W dodatku w kategorii krajów rozwijających się? (Może mam małą wiedzę o tym rejonie świata, ale jakoś wydaje się to zupełnym nonsensem, politycznie tylko poprawnym)

Leave a Reply