4 thoughts on “Wspieranie edukacji terroryzmu palestyńskich dzieci za pieniądze polskich podatników.

  1. Rozumieć należy z tego, że Rzeczpospolita Polska oficjalnie uznała Palestynę za suwerenne państwo? W dodatku w kategorii krajów rozwijających się? (Może mam małą wiedzę o tym rejonie świata, ale jakoś wydaje się to zupełnym nonsensem, politycznie tylko poprawnym)

  2. Dziękuję Panie Andrzeju za wszystkie informacje. Tak trudno w dzisiejszych czasach znaleźć prawdę w mediach. Taki blog to skarb 🙂

Leave a Reply