Szewach Weiss: Wypowiedź Ambasadora

Wypowiedź Ambasadora Prof. Szewacha Weissa, b. przewodniczącego Knesetu, naKonferencji „Oni to także My: dialog na rzecz tolerancji”, Góra Kalwaria – 29.05.2015 r.

Więc mając 7,5 minut ja spróbuję telegraficznie coś powiedzieć nawet zrezygnuję ze wstępu i powiem tak jakoś przypadkowo czy nie przypadkowo, mój krótki, już za długi życiorys jest jakimkolwiek przykładem w tych sprawach, że ciekawią nas na tym sympozjum, na tym spotkaniu, to są sprawy uchodźców, sprawy migracji, sprawy ucieczki, sprawy ludobójstwa, sprawy zagłady, sprawy nieszczęścia, sprawy szczęścia, sprawy obywatelstwa, sprawy straty obywatelstwa, sprawy wędrującego narodu i takie czy inne rzeczy migracja, etniczność itd. Ja się urodziłem w Bolesławiu lat temu 80. Życie w Bolesławiu tak, jak w Polsce w tamych latach z punktu widzenia dziecka, małego dziecka, było dość miłe. Miasto Bolesław tak, jak większa część na Galicji było multi kluti językowe. To już jest początek naszej sprawy, Polski okręg, rodzice rozmawiają po polsku. Kiedyś język żydowski język stworzony przez emigrantów dla emigrantów, tymczasowy język narodu żydowskiego żyjącego w diasporze, kombinacja trzech języków super multi-kulti, dzisiaj się tyle mówi o multi-kulti, ale co się działo w Polsce na Galicji nie było na świecie takiego seminarium drugiego w sprawach multi-kulti z wszystkich punktów widzenia to, co było i nigdy nie będzie czegoś takiego. Chociaż nie używano wtedy takich słów, kiedyś tak, niemieckie korzenie 40% słów po hebrajsku nasz język stary, wariacja arabskiego języka, którym mówili nasi prorocy i arabskie korzenie, po hebrajsku hala po polsku chałka i adaptacja 5%, 3% słów z krajów, w których Żydzi żyli. Po ukraińsku mówiono, a nie po hebrajsku. Nasz święty język, kościół, cerkwia, synagoga, ale co do Żydów chcę dodać, jesteśmy w takim bardzo specyficznym miejscu Góra Kalwaria tu działał i urodził się Rabin Cadyk, którego nazywamy w Izraelu i na całym żydowskim świecie Rabin Ger, pochodzi z Ger i do dzisiaj setki tysięcy ludzi wierzących Żydów w Izraelu i na całym świecie dla nich ten Ger jest Bóg Papieża aż tak, że nawet polityczne partie w Izraelu, mamy religijne partie 3, 4. Jedna partia ortodoksyjna się rozdziela według takich cadyków. Bóg ma jednego posła w Knesecie z Łańcutu aż do dzisiejszego czasu. Więc tak to wygląda wojna, okupacja, okupacja rosyjska ja wiem, że tu podkreślili tą okupacje rosyjską i szczerze powiedziawszy dla mnie, jako Żyda okupacja niemiecka była gorsza, nie do porównania. Ja wiem, co się działo w Związku Radzieckim i wiem, co zrobił Stalin i ile ofiar, wiem jak paskudnie rządził nie chciałbym żyć w takim reżimie, ale jednak nie do porównania z systemem faszystowskim, chociaż co do Żydów, Romów i nawet samych Niemców taka dzikość nigdy nie była. Więc pod okupacją rosyjską część zaczęła migrować, byli uchodźcy Żydzi. Skąd? Z tej okupacji niemieckiej Polski do części Polski pod okupacją rosyjską a stąd do Rosji do Uzbekistanu i Kazachstanu i to ma dalszy bardzo ciekawy ciąg. Bo jeśli do samej Rosji mówiąc po ukraińsku trochę dali sobie radę z rosyjskim językiem. Mówiąc trochę po polsku, bardzo dobrze po polsku dali sobie radę z ukraińskim językiem czy z ruskim, natomiast w Uzbekistanie Kazachstanie itd., to było zderzenie z Muzułmanami a my jesteśmy przyzwyczajeni 60, 70 lat, że Izrael żyje w konflikcie z Muzułmanami na Bliskim Wschodzie i z tej przyczyny żebyśmy wrócili tam do naszej starej ojczyzny żebyśmy nie stworzyli nowych ofiar, nowych uchodźców arabskich, z ofiar faszystów zrobiliśmy z arabów ofiary syjonizmu. Jest wielu uchodźców, ja chcę podkreślić, że konflikt żydowsko-islamski jest bardzo przykry. W tamtych czasach Żydom było najlepiej żyć między Muzułmanami na Bliskim Wschodzie i w Kazachstanie i w Uzbekistanie i w Turkmenistanie itd. Więc dalej zagłada, po zagładzie, co się stało z Żydami w Polsce? Nie ma ich, było 3,5 mln na świcie, było jeszcze 1,5 mln Żydów pochodzących z Polski w pierwszym, drugim i trzecim pokoleniu, np. jak Goldwin, Mayer, Henry Kissinger, Elizabeth Taylor, Woody Allen, 23 % noblistów na świcie. Milion z tych pochodzących z Polski, obok Woody Allena, przeszedł dalej a pochodzi z Łodzi, są na to badania naukowe niesamowite. Kinematografia, filmy w Polsce były tak rozwinięte przez Żydów nie tylko i kultura judochrześcijańska i chrześcijańska i judo i wspólna razem jeden koło drugiego. Teraz jak to sie zdarzyło wiadomo 3,5 mln Żydów w Polsce podczas zagłady 3,300 mln Żydów opsuściło Polskę kominami Auschwitz, część wróciła z Rosji, ale stąd uciekła po pogromie w Kielcach na cały świat, część do Palestyny, część do Kanady, część do Niemiec itd. Myśmy opuścili Bolesław, ja zostałem na szczęście oderwany, bo spotkałem przecudownych ludzi w Bolesławiu, nasza rodzina – sprawiedliwi wśród narodów świata. Wy jesteście też sprawiedliwi wśród narodów świata wasza sprawiedliwość jest potrzebna teraz, nasz cel jest ratowanie życia, wasz cel też jest ratowanie życia, normalnego życia, ratowanie jakiejś normalności, uspokojenie tego dzikiego świata nie wszędzie, ale raz tu, raz tam i to się nie kończy. Wy jesteście pokoleniem nowych sparwiedliwych wśród narodów świata, tak ja uważam. Będąc dzieckiem uciekłem z Polski, ja bym nie uciekł z Polski, ale rodzice uciekli. Dlaczego uciekli z Polski? Kielce! Baliśmy się antysemityzmu, syjonizmu, urodził się po pogromie w Kielcach, mając wtedy 10 lat. Teraz zaczyna się uchodźca, granice były zamknięte w Palestynie, a Wielka Brytania rządziła państwem Izrael. Była oragnizacja żydowska, ona się nazywała „ucieczka” i zorganizowała wszystkich, którzy chcą wyjechać do swojego starego państwa, bo część wyjechała do Kanady. Dzisiaj w Kanadzie 400 tys. Żydów, część do Stanów Zjednoczonych, dzisiaj w Stanach Zjednoczonych prawie 6 mln Żydów, w Wielkiej Brytanii 320 tys. Żydów, część do Południowej Afryki było kiedyś 150 tys. teraz 70 tys., część do Australii, a będąc kiedyś gdzieś na jakimś spotkaniu w Australii w imieniu Knesetu, parlamentarnym spotkaniu spotkałem tam Żydów mówiących po polsku, ale po hebrajsku nie chcieli rozmawiać, dlaczego? Bo dla nich język narodowy inny był kiedyś. Dokąd uciekliśmy z Polski? Do Czechosłowacji, do Bratysławy, potem żeśmy się przebrali kaszkietami, że niby jesteśmy z Grecji, potem pociągiem fałszywie, nielegalnie jakoś do Wiednia, w Wiedniu 2, 3 tygodnie potem do Lincu. Pan jest z Ambasady Austriackiej, to jadę teraz na mapie waszego państwa. Potem z Lincu na garnicę do Insbruku, a z Insbruka, tam była taka szkoła rolnicza, gdzie nas schowali przez tę ścieżkę gdzie handlowali narkotykami, przez Alpy do jeziora Como, z jeziora Como do Miediolanu, z Mediolanu do Rzymu, tam czekamy na statki nielegalne, nieoficjalne, kupowane, złamane, tak jak teraz i było też nieszczęście. Setki Żydów się utopiło. Ja miałem dobre, fałszywe certyfikaty, to jakoś dojechałem, mój starszy brat wyjechał wcześniej, jego statek został złapany przez straż graniczną Wielkiej Brytanii i wypędzili ich na Cypr. Teraz jedno zdanie o filatelistyce uchodźców. Ja byłem pierwszym dzieckiem już w Palestynie, znaczek jeszcze był palestyński, ale ponieważ, że to było już po Deklaracji Narodów Zjednoczonych, że my dostaniemy państewko i arabowie dostaną państewko, 29 listopada 1937 r. agencje żydowskie już na tym znaczku palestyńskim dała pieczątkę ziemie Izraela, to było dwuznaczne. Dostałem list od moich rodziców z Austrii, potem od mojej siostry z Rzymu, od mego brata z Cypru, ja byłem tym takim filatelistą, uchodźcem autentyczny znaczek, ta wędrówka itd to są przykłady. Być uchodźcą, z jakiej przyczyny? Może być przyczyna ideologiczna, setki tysiące Żydów w Związku Radzieckim będąc młodymi ludźmi chcieli wyjechać do swojego kraju i część z nich doszła do szczytu, profesorowie, dziennikarze, reżyserzy, naukowcy, czekali na czas, kiedy kurtyna żelazna się podniesie i wyjechali, dokąd? Uchodźcy z ogromną chęcią opuścili swój kraj, nie opuścili swojej kultury dalszym ciagiem mówili po rosyjsku, język rosyjki jest bardzo popularny w Izraelu między lekarzami specjalnie, mamy 13 tys. lekarzy z Rosji mówiących między sobą po rosyjsku, to jest lepiej niż łacina, a ostatnio nie bardzo, bo pacjenci też są z Rosji, łacina to jest taki język między lekarzami żebyśmy nie zrozumieli, jakie choroby mamy, mam nadzieję, że oni rozumieją. Więc tak to się toczy, przyczyną może być ucieczka, my z Polski w 1946 roku. Można być uchodźcem pod ziemią, podziemne siły Polski w swoim kraju gonią swój kraj są uchodźcami, my w piwnicy w tych brudnych ścianach, w tej ciemności gdzie nas ukryli myśmy byli pod Polską. Można być uchodźcem z powodu tymczasowego, teraz ogromna bitwa w Syrii niestety nieszczęście Państwo Islamskie my czekamy gdzie, gdzie nam dadzą, ale chcemy wrócić do swego kraju. Tak ja sobie wyobrażam mówiąc o Donbasie itd. ja wyobrażam sobie, że Ukraińcy narodowi, etniczni nawet jak uciekną do swoich krajów do Kijowa, jak przyjdzie dobry czas i będzie nadzieja na sytuację i będą mogli naprawdę wrócić do swoich domów do etniczności państwa etnicznego swojego, albo jakiegoś pół na pół, część wróci.

Część wyjeżdża żeby żyć lepiej kilka milionów Włochów emigracja w XIX w. do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, do wszystkich krajów południowoamerykańskich, kilka milionów Żydów z Polski, dwa miliony prawie, XIX wiek. Nowy świat, sny, marzenia, złoto itd. z różnych powodów, czasami miło być emigrantem w Izraelu żyją, bo to jest takie państwo migracji. Od powstania Izraela migrowało z Izraela 800 tys Żydów, to jest ogromna suma, bo całe państewko liczy teraz 6 mln Żydów, 6 mln 200 tys., jeszcze 2 mln arabów izraelskich, 8 mln, a na początku, kiedy powstało państwo 650 tys. może 750 tys. Teraz w tym państewku 6 mln 200 tys., mniej więcej pół miliona nie są Żydami, tylko migranci z Rosji z Ukrainy, których małżonka jest Żydówką albo odwrotnie. Mój starszy brat pracuje na Ukrainie jest dyrektorem i ja sie pytam ile Zydów mamy na Ukrainie a on mówi ile chcesz.

W tych falach emigracyjnych wszystko się dzieje. To wygląda jak anarchia, ale to są ogromne szanse na lepsze życie, chociaż szanse na życie dalej, bo jak nie uciekniesz zabiją Cię, a czasami uciekniesz z powodu ideologicznego, to przeważnie między Żydami, bo to jest taki jedyny naród, co wraca do swojej starej ojczyzny i to tworzy ogromne problemy z naszymi sąsiadami, to nie zwyczajne sprawy nie konflikty, ale wracamy, mamy Mesjasza czekajmy na Mesjasza, bardzo dużo Żydów czeka w dalszym ciagu na Mesjasza z powodu religijnego, ale mi się wydaje, że z powodu innego też. Jak tak dobrze za granicą to niech czekają sobie, też my tymczasem zbudujemy dla nich państwo będziemy walczyć przyjadą, kiedy wszystko będzie gotowe.

Co do mesjanizmu mówimy sobie, kiedyś na innym spotkaniu, on jest bardzo relany bardzo praktyczny, bardzo instrumentalny. Co powinniśmy zrobić? Wy staracie się, ale wasza praca duchowa i organizacyjna i pedagogiczna i moralna jest istotna, ale to jest sprawa państw europejskich, to jest sprawa państw, które były państwami kolonialnymi, którzy wykorzystali setki lat innym teraz niech oddadzą to, to są państwa zbudowane przez uchodźców, bez tych kilu milionów uchodźców Wielka Brytania i Anglia i Niemcy wszystko by wyglądało inaczej, Polska nie, ale ja mówię o tych mocarstwach gospodarczych itd. Stany Zjednoczone są państwem uchodźców, Izrael mały my mamy teraz prawie 200 tysięcy uchodźców z Sudanu, są kłótnie i są dyskusje, ale na razie są u nas. Takie małe państewko z mojego punktu widzenia niech zostaną trzeba powoli załatwić pracę dopóki chcą także to nie jest łaskawość ten chrześcijanizm, ja powiem judo-chrześcijanizm, ale przeważnie chrześcijanizm, bo my Żydzi jesteśmy uchodźcami zawodowymi i już tak zakochaliśmy się w tym wędrowaniu, że ja jak nie przyjadę z Izralela dwa razy na miesiąc do Warszawy na kilka dni, to ja się duszę.

To jest nasze wyzwanie ludzkie, te setki tysięcy ludzi, że teraz umierają na Bliskim Wschodzie powiem wam szczerze, to jest hańba i więcej nie powiem.