Bogusław Bagsik – realia przed kasacją

0cf5f0f430f4af7135b8ae7895600050eafaff3c.jpg

by: Andrzej Gąsiorowski

01.07.2003

Bogusław Bagsik, biznesmen, muzyk i kompozytor odbywa karę pozbawienia wolności. Procesowi w jego sprawie towarzyszył ogromny szum medialny stwarzający wrażenie „zapotrzebowania społecznego” na „przykładne ukaranie człowieka, któremu zarzucono liczne występki z których część choć pośród najistotniejszych kojarzy się z felietonem satyrycznym. Takim jawi się zarzut wykorzystania przez Bogusława Bagsika istniejącego w bankach systemu czy też opóźnień w księgowaniu dla osiągnięcia korzyści dla Spółki czy, też zarzut działania na szkodę Spółki Art B polegający na zakupie na jej rzecz obligacji (bonów Skarbu Państwa) – co w okresie 90 – 91 r. było najlepszym, najbezpieczniejszym interesem. Można wywodzić dowodowe absurdy, ale jeśli uznaje się za przestępstwo zakup na rzecz spółki Państwowych papierów wartościowych – to i trzymanie środków firmy w bankach winno być również surowo karane.

Przeszliśmy etap transformacji ustrojowej, której pierwszy okres wywoływał wiele emocji i kłopotów związanych z niejednolitością i niejasnością ogromnej liczby naszych regulacji prawnych. W perspektywie, a więc w scenie już historycznej obecny rząd sam uznał, że przepisy minionego okresu wielokroć miały prawo budzić wątpliwości, bywały sprzeczne i nielogiczne i że obywatele mogli się często mylić. Takie myśli wprost wyrażono w uzasadnieniu do tzw. ustawy abolicyjnej.

Nie nam rozsądzać. Na obecnym etapie Sąd Najwyższy w postępowaniu kasacyjnym rozważa, czy proces Bogusława Bagsika był sprawiedliwy, zwłaszcza w świetle braku śmiertelnie wówczas chorego jego obrońcy. Sąd jednak dopuścił się praktyki niebywałej, wyznaczając godzinę na znalezienie obrońcy. Wobec objętości materiału dowodowego w sprawie ( 350 ton akt), przestudiowanie ich przez nowego obrońcę w ciągu godziny byłoby cudem nawet gdyby ktokolwiek podjąłby się takiego zadania. A więc wygląda na to, że sąd spełnił tylko „zapotrzebowanie społeczne” wywołane i podgrzewane przez media, trafiające jak zwykle na podatny grunt – znaleźć winnego wszelkich niedogodności życia w kraju.

Obecnie Bogusław Bagsik odbywa karę dziewięciu lat pozbawienia wolności i czeka na wyrok Sądu Najwyższego. Wobec odbycia połowy kary Bogusławowi Bagsik podobnie jak innym więźniom przysługuje prawo do zwolnienia warunkowego.

Nasze środowisko prosi o przychylne potraktowanie Bogusława Bagsika. Przemawia za tym interes społeczny (jedyny żywiciel rodziny ) jak i zachowanie skazanego.

Jest dobrym utalentowanym muzykiem, ma spokojne usposobienie i zawsze pomagał słabszym wspierając domy dziecka, służbę zdrowia. Biorąc pod uwagę, że spełnił warunki umowy hanowerskiej i ugody sądowej, zapłacił na rzecz Art B żądaną kwotę a więc i w tym zakresie dokonał zadośćuczynienia. Postawa Bogusława Bagsika po pierwszej części aresztu wydaje się wskazywać na trwałą poprawę i zrozumienie. Jesteśmy zdania, że ten zdolny człowiek winien dostać szansę na nowe życie i na dopełnienie obowiązków utrzymania rodziny. Jego zachowanie w czasie pobytu na wolności nie budziło zastrzeżeń, a pomysły i projekty artystyczne budzą duże zainteresowanie i nadzieję dla środowiska twórczego.

Leave a Reply